فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

ذهن از معدود نشریات تخصصی معرفت‌شناسی ایران است که با هدف بازپژوهی و بازپیرایی، تعمیق و توسعه مبانی و مباحث معرفت‌شناسی اسلامی، مطالعه تطبیقی و ارزیابی نحله‌ها و نظریه‌های معرفت‌شناسی کلاسیک، معاصر و جدید، گسترش زمینه تعاطی آرا و تضارب افکار در قلمرو معرفت‌شناسی همراه با برقراری ارتباط زنده و سازنده میان صاحب‌نظران در داخل و خارج، و سعی در تبیین نقاط، مبانی و لوازم تلاقی آرا و نظریه‌های معرفت شناختی با اندیشه دینی ـ فلسفی اسلامی و پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح، منتشر می‌شود. ذهن بر حسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌های مماس و مجاور با معرفت‌شناسی مانند علوم شناختی، علم و الاهیات، هرمنوتیک و… نیز توجه می‌کند.

تاکنون 93 شماره از این مجله به زیور چاپ آراسته شده است.

اهداف و چشم انداز:

  1. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق معرفت­شناسی اسلامی با لحاظ مکاتب، آرا و مباحث معرفت­شناسی معاصر
  2. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث زبان­شناسی و اصولی(علم اصول)
  3. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث هرمنوتیک اسلامی
  4. تبیین نقاط برخورد مبانی و لوازم نظریه­های معرفت­شناسی غربی با اندیشه­های دینی-فلسفی اسلامی
  5. نقد و ارزیابی نحله­ها و نظریه­های معرفت­شناختی کلاسیک، جدید و معاصر
  6. مطالعه و بررسی مقایسه­ای مکاتب معرفت­شناختی غربی با آرای معرفت­شناختی اسلامی
  7. تبیین و ارزیابی مبانی و لوازم دانش­های نوپدید مرتبط با معرفت­شناسی، و بررسی نسبت و مناسبات این علوم با معرفت­شناسی
  8. تبیین مباحث فلسفه معرفت دینی و بررسی و نقد پیامدهای معرفت­شناختی داده­های سایر علوم و معارف با معرفت دینی
  9. تبیین و نقد و بررسی دانش­های ناظر به ذهن و مطالعه تطبیقی در این زمینه

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه ذهن مراجعه فرمائید.

اعضای هیأت تحریریه:

  مدیر مسئول
آیت الله علی اکبر رشاد

 سردبیر
دکتر علیرضا قائمی نیا

 اعضای هیات تحریریه

آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد غلامرضا فیاضی
دکتر محسن جهانگیری
دکترعبدالله نصری
دکترسیدیحیی یثربی
دکترحمیدرضا آیت‌اللهی
دکترمهدی قوام‌صفری
آیت الله علی اکبر رشاد
استاد عبدالحسین خسروپناه
استاد حسن معلمی
استادحسین عشاقی
دکتر ابوالفضل کیاشمشکی

 ویراستار ادبی نشریه
محمداسماعیل انصاری

 مدیر تحریریه
مهدی حکمت مهر