فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی

حقوق اسلامی، فصلنامه‌ای علمی پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی است که براساس اهداف و خطوط مشی زیر منتشر می شود:

  1. تبیین نظام حقوقی اسلام و ارائه مدل‌های کاربردی و نیز ارائه راهنمای علمی و عملی جهت تحقق آن.
  2. نقد مکاتب و نظام‌های حقوقی.
  3. بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی.
  4. آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه فقه و حقوق.
  5. آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی.
  6. تبیین اصول و پی‌ساخت‌ها و مسائل فقهی و حقوقی اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
  7. تبیین دانش‌های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شریعت و…).
  8. مطالعه تطبیقی مکاتب و نظام‌های حقوقی به منظور توسعه و تعمیق نظام فقهی و حقوقی اسلام و پاسخگویی به شبهات مطرح.
  9. بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر مبانی نظام فقهی و حقوقی اسلام.
  10. نقد و بررسی قوانین موضوعه و تلاش برای حل مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران.تاکنون 77 شماره از این مجله به زیور چاپ آراسته شده است.

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه حقوق اسلامی مراجعه فرمائید.

اعضای هیأت تحریریه:

 مدیر مسئول
علی اکبر رشاد

 سردبیر
محمود حکمت نیا

 اعضای هیات تحریریه

نجادعلی الماسی
علیرضا باریکلو
احمد حاجی ده آبادی
علی‌اکبر رشاد
عبدالحسین شیروی
ابراهیم عبدی پور فرد
ابوالقاسم علیدوست
جلیل قنواتی
علی محمدی جورکوی
هفرج الله هدایت نیا گنجی

 مدیر اجرایی
مجید اسلامی