اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی


محمد مهدی نجفی
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک

 

این اداره با دو کارشناس دفتر مرکزی در تهران و دفتر قم و کارشناس ارتباطات و رسانش با هدف ارائه تصویری درست و مطلوب از پژوهشگاه و مأموریت های متعالی آن با اهداف ذیل در حال فعالیت است:

 

وظایف محوله اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه:

 1. برنامه‌ریزی خلاقانه برای هدایت کلیت جریان معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌ها و فرآورده‌های علمی پژوهشگاه و اهتمام بر ایجاد تمرکز در عملکرد واحدهای متصدی امر ترویج، تبلیغ و رسانش در مجموعه پژوهشگاه و موسسات وابسته
 2. تهیه پیش نویس راهبردها و اولویت‌های رسانشی پژوهشگاه، و برنامه سالانه و دوره‌ای روابط عمومی، و پیگیری تحقق آنها پس از تصویب
 3. طراحی و اقدام برای بهبود نمانام پژوهشگاه، تبیین جذاب فرآورده‌های ممتاز و دستاوردهای ویژه مجموعه و چهره‌سازی اعضاء هیأت علمی و محققان مؤثر همکار
 4. ایجاد سازکار مناسب برای حضور نمایان و مؤثر پژوهشگاه در عرصه فضای مجازی؛ و توسعه و ارتقاء پایگاه‌های رسانشی و خبرنامه پژوهشگاه
 5. برقراری تعامل فعال و هدفمند با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های خبری و مطبوعاتی معتبر در جهت پیشبرد ماموریت‌ها
 6. تقویت شورای رسانش پژوهشگاه و مؤسسات وابسته با هدف تعیین کلان راهبردها، هم‌افزایی و هماهنگی در عرصه اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج؛ دبیری شورا، تمهید دستورجلسات و پیش‌نویس‌های موردنیاز، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات آن
 7. ارتباط‌گیری چهره به چهره با مدیران، اعضای هیات علمی، و همکاران علمی‌اجرایی؛ و حضور نوبه‌ای در مجامع و شوراهای تاثیرگذار بخش‌های مختلف جهت بروزرسانی مطالبات و توقعات و احصاء نظرات و پیشنهادهای سازنده
 8. برپایی نمایشگاه‌های معرفی پژوهشگاه و همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حوزه مسئولیتی توسط بخش‌های دیگر
 9. سنجش افکار عمومی نسبت به مجموعه و بازخوردسنجی از میزان اثر آثار و محصولات پژوهشگاه در جامعه هدف، از رهگذر کاربست شیوه‌های منطقی و عملی؛ و ارائه راهکار برای افزایش ضریب نفوذ محصولات
 10. برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری دید و بازدیدهای مستمر علمی و ارتباطات وثیق فکری‌فرهنگی بین پژوهشگاه و مراکز متناظر، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و طلاب با همکاری بخش‌های ذی‌ربط
 11. برنامه‌ریزی و اجرای نشست‌ها، هم‌اندیشی‌ها و جشنواره‌های سازمانی؛ و اجرای برنامه‌های فرهنگی، فکری، بصیرتی و معرفتی برای ارتقاء سطح نیروی انسانی پژوهشگاه و اتخاذ موضع فعال در موسم‌ها و مناسبت‌های علمی، دینی، فرهنگی سال
 12. بروز نگهداشتن مهارتهای خبری، اطلاع‌رسانی، تبلیغی، ترویجی نیروی انسانی روابط عمومی و بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارهای روزآمد
 13. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانشی، تبلیغی و ترویجی یکایک همکاران مجموعه، در قابل شبکه خودیار اطلاع‌رسانی و تبلیغ، و ارتقاء سطح توانمندی ایشان
 14. اخذ، ثبت و نشر تاریخ شفاهی پژوهشگاه؛ و جمع‌آوری، تنقیح و نگهداری اسناد و مدارک مهم پژوهشگاه در قالب مرکز اسناد
 15. اجرای طرح «پردیس کتاب پژوهشگاه» (نمایشگاه مجازی آثار، فرآورده‌ها و اسناد) با همکاری بخشهای ذی‌ربط سازمان
 16. تنظیم و تدوین‌کارنامک‌ها و دفترک‌های بخشی و کلی، متنوع و موضوعی پژوهشگاه و تنوع بخشیدن به شیوه‌های معرفی
 17. تنظیم کارنامه جامع سالانه ترویجی تبلیغی پژوهشگاه با همکاری بخشهای مسئول و مشارک
 18. اهداء هدفمند و موثر آثار و محصولات
 19. حضور در مجامع صنفی فراپژوهشگاهی و کشوری به‌عنوان نماینده پژوهشگاه
 20. تنظیم گزارش فصلانه‌ی فعالیت و عملکرد روابط عمومی و ارائه به رییس حوزه ریاست
 21. پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی حوزه ریاست و شورای رسانش

 

محمد امین دیبازر

کارشناس ارتباطات و رسانش

 

مجتبی مصطفوی

کارشناس روابط عمومی دفتر قم

 

مدیران سابق:

 • حجت الاسلام حامد فاطمی روش
 • جناب آقای حمید امیرچقماقی
 • جناب آقای علیرضا نادعلی
 • جناب آقای محمدمهدی حاجی ابراهیمی