گروه سیاست

 

دکتر سیدکاظم سیدباقری

مدیر گروه

علی صفری

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • تبیین زیرساخت‌های نظری و مسایل اساسی نظام سیاسی اسلام.
  • نظریه‌پردازی و تبیین نهادهای ثابت و ارایه الگوهای مناسب در زمینه سازوکارهای متغیر نظام سیاسی اسلام.
  • بازپژوهی، نقد و ارایه آراء متفکران اسلامی در حوزه حکومت و سیاست.
  • آسیب‌شناسی در زمینه مباحث نظری کلام سیاسی اسلام و ارزیابی کارآمدی سازوکار و عملکرد‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و ارایه راه‌کارهای مناسب.
  • زمینه‌سازی علمی ـ فرهنگی جهت تحقق کامل نظام سیاسی اسلام و تحکیم اساس حکومت دینی در جامعه.
    مطالعه تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌های سیاسی معاصر.

 

اعضای هیأت علمی گروه سیاست:

همکار پرتلاش و عضو بازنشسته گروه سیاست پژوهشگاه