معاون

دکتر مهدی عباس زاده

معاون امور پژوهشی و آموزشی

دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی(ره) / دانشیار گروه معرفت‌شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فعالیت‌های علمی

 • مدیر گروه معرفت‌شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «کارگروه پژوهش و آموزش شورای فرهنگی»/ مرکزپژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا
 • نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «شورای راهبردی توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر»/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی»/ شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دبیر (عضو حقوقی) هیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی- دوره چهارم
 • عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • دبیر علمی دومین دوره جشنواره علامه طباطبایی (ویژه تحقیقات علوم انسانی اسلامی)- شورای فرهنگی

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • مشاور رییس در امور نظارتی و مسئول دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • سرپرست و مدیر کل پشتیبانی پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • مسئول دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عضو هیات مدیره سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عضو هیات مدیره کانون اندیشه جوان
 • عضو علی البدل موسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی افق
 • کارشناس سرویس اندیشه روزنامه همشهری

معاونین سابق:

 • جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا
 • حجت الاسلام سیدمحسن سادات کیائی
 • حجت الاسلام روح الله شاطری
 • جناب آقای دکتر جواد منصوری