گروه ادبیات اندیشه

مدیر گروه

دریافت رزومه:    CV Sangari

 

محمود کولیوند

کارشناس گروه

 

«گروه ادبیات اندیشه »، یکی از پنج گروه علمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی است.این گروه هم چنین دارای دو حلقه تخصصی «ادبیات داستانی» و «شعر» است. حلقه « ادبیات داستانی» در سال ۱۳۸۲، حلقه «شعر» در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و شروع به فعالیت نموده اند.

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • بستر سازی برای شکل‌گیری جریان ادبی معطوف به معرفت و حکمت اسلامی، و ترغیب نویسندگان ادبیات به خلق آثار شایسته با درون‌مایه‌های فکری دینی،
  • مواجهه‌ی علمی و نقادانه با جریان‌ها و مکاتب رقیب و معارض در حوزه‌ی ادبیات،
  • مطالعه‌ی تطبیقی مکاتب و نظریه‌های ادبی غربی و اسلامی،
  • تبیین مبانی نظری ادبیات دینی و نظریه‌پردازی و نوآوری در این حوزه و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری جبهه‌ی خودباور و برخاسته از مبانی اسلامی در عرصه‌ی نقد ادبی.

برخی کار ویژه های اجرا شده یا در دست انجام

  • برگزاری دکترای پژوهشی زبان و ادبیات فارسی؛ با گرایش ادبیات انقلاب اسلامی/ اخذ مجوز و برگزاری از مهرماه۱۳۹۱
  • طراحی رشته کارشناسی ارشد نقد ادبی / در مرحله بررسی و تایید خواهی در شورای گسترش
  • برگزاری سلسله نشست های «نقد داستان اندیشه» / ۱۳۸۳-۱۳۸۶  / دوره جدید تابستان ۱۳۹۱
  • طراحی و اجرای اولین دوره منسجم آموزش نقد ادبی در «گرایش داستان» در پانزده محور مطالعاتی در قالب چهار ترم ؛ ۱۳۸۷-۱۳۸۸ / دوره جدید بهمن ۱۳۹۱
  • طراحی و تالیف سلسله « درباره ادبیات داستانی» در ‌بیست و پنج جلد/ هفت دفتر تاکنون به اتمام رسیده است.

 

اعضای هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه: