فصلنامه تخصصی قرآن پژوهی

نشریه «قرآن پژوهی» وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و در راستای مأموریت‏های آن تدبیر شده است. مهم‏ترین مسئولیت پژوهشگاه تولید علوم اسلامی انسانی در راستای اهداف انقلاب اسلامی می‏باشد. رمز پایداری و استمرار انقلاب اسلامی تحقق دین در همه عرصه‏ های زندگی و نفوذ و حضور آموزه ‎های دینی در سازکارهای حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی است. ذخیره بی‏ پایان منابع اسلامی و از جمله قرآن فرصت بزرگ جمهوری اسلامی در تمام مراحل شکل‏ گیری و تداوم آن است. قرآن بسان دریایی که عمقش دست‏ نایافتنی است، پاسخگوی تمام پرسش‏های بشر در مسیر حیات طیبه و جامعه استوار و پایدار در دنیا و تأمین سعادت اخروی است. کلید پاسخگویی قرآن در حکیمانگی سؤال از این مائده آسمانی است. تجربه های زیستی بشر در عرصه های گوناگون و تدوین دانش‎هایی که بشر را به زندگی با کیفیت تری راهنمایی می‎کنند، موجب می‎شوند ذهن بشر در عرضه سؤالات خود به قرآن مهارت بیشتری پیدا کند. شناخت متغیرهای مسائل پیش روی بشر در نظام ‎پردازی‏ها و حکمرانی اسلامی، موجب می‏گردد فهم راه حل مسائل از قرآن ساده‎تر شده، حل معضلات اجتماعی با قدرت بیشتری صورت پذیرد. توجه به قرآن در حل مسائل و معضلات مختلف زندگی، سبب تولید علوم انسانی جدید و نوسازی راه حل‏های گذشته و گسترش‏ دهنده این علوم است؛ همچنان‏که انتظار می‏رود تماس متفکران عرصه قرآن با مسائل جدید و متغیرهای هر یک از مسائل، آنان را به بازشناسی مباحث علوم قرآن، استخراج معارف نوین قرآن و حتی تولید دستگاه‏های روشگانی جدید قرآنی هدایت کند. نشریه قرآن‏ پژوهی فرصتی برای اصحاب اندیشه در میدان‏های فوق است.

تنوع و تکثر فعالیت‏های قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قالب گروه قرآن‏ پژوهی، دانشنامه قرآن، گروه مطالعات علوم انسانی و قرآن ایجاب می‏کرد مجله‏ای به منظور انعکاس دستاورد مطالعات تخصصی قرآنی این مجموعه و تعامل با دستگاه‎ها و پژوهشگران عرصه‏ های تخصصی تفسیر در سراسر کشور و بین الملل ایجاد شود. نشریه قرآن‏ پژوهی به این منظور راه ‏اندازی شد. امیدواریم میزبان خوبی برای دانشوران و اصحاب اندیشه و رابط مناسبی برای انتقال دستاوردهای پژوهشگران به مخاطبان باشیم.

این مجله دست تمام دانشورانی را که در حوزه مباحث فلسفه تفسیر قرآن، پدیده‏ شناسی قرآن، روش‏های برداشت از قرآن، حل مسائل نوپدید انسانی و اجتماعی در پرتو قرآن، پاسخ‏های قرآن به مسائل و معضلات اجتماعی نوپدید، ارزیابی موضوعات مختلف علوم انسانی در دو حوزه توصیف و توصیه پژوهش‏هایی داشته باشند، به گرمی خواهد فشرد.

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 مدیر مسئول: آیت الله علی اکبر رشاد

 سردبیر: حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور

 اعضای هیات تحریریه: حجج اسلام و آقایان
علی نصیری
محمد علی اسدی نسب
محمد عابدی
سعید داودی
قاسم ترخان
حسین بستان
سید رضا حسینی
عبدالهادی مسعودی
محمد کاویانی آرانی