سوالات متداول

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کجا قرار دارد؟

ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران، خیابان شهید بهشتی،‌ خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان پژوهشگاه(دوم)، شماره(۲) و دفتر قم این مجموعه در خیابان پانزده خرداد، کوی میثمی واقع شده است.

ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کیست؟

حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه هستند.

کار اصلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چیست؟

تولید علوم انسانی اسلامی

نحوه همکاری با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چگونه است؟

شما می‌توانید ضمن تماس با اداره روابط عمومی پژوهشگاه، رشته تحصیلی خود را اعلام کرده تا این اداره بتواند بخش مربوط به تحصیلات شما را اعلام نمایید.